Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Strona główna

Strona Główna

zsos7

Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach
ul. Gierymskiego 7, 44-100 Gliwice

Telefon:
32/ 231 42 01; 32/331 03 05
fax: 32/ 231 42 01

e-mail: kontakt@zso7-glwice.pl
Strona internetowa: www.zso7-gliwice.pl

Godziny pracy:
7:00- 16:30


NIP: 631-22-48-888
REGON: 276564289


epuap

Elektroniczna skrzynka podawcza


redakcja
Redaktor BIP
Agnieszka Hodur

telefon: 32/ 231 42 01
fax: 32/ 231 42 01
e-mail: ahodur@zso7-gliwice.pl

Instrukcja obsługi Biuletynu


Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP, są udostępniane na wniosek zainteresowanego.
Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.).


logo_bip_n

Strona główna BIP
www.bip.gov.pl


Paragraf Podstawa prawna Biuletynu Informacji Publicznej

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1429 z późn. zm.) w myśl art. 4 nakłada m.in. na organy władzy publicznej obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Przepisy wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz.68)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćdyrektor jednostki
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:50:41
Informację wprowadził do BIPAgnieszka Hodur
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:50:41
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1nowa stronaDorota Poczęta-Budzioch2020-07-13 13:07:39
2nowa stronaDorota Poczęta-Budzioch2020-07-13 14:31:31
3nowa stronaDorota Poczęta-Budzioch2020-07-13 14:37:36
4nowa stronaDorota Poczęta-Budzioch2020-07-13 14:41:04
5nowa stronaDorota Poczęta-Budzioch2020-07-13 14:44:25
6nowa stronaDorota Poczęta-Budzioch2020-07-13 14:45:03
7nowa stronaDorota Poczęta-Budzioch2020-07-13 14:47:19
8nowa stronaDorota Poczęta-Budzioch2020-07-15 09:05:52
9nowa stronaDorota Poczęta-Budzioch2020-07-15 09:05:54
10nowa stronaDorota Poczęta-Budzioch2020-07-15 09:06:36
11modyfikacja stronyAgnieszka Hodur2020-09-14 14:04:46
12modyfikacja stronyAgnieszka Hodur2020-09-14 14:04:54
13modyfikacja stronyAgnieszka Hodur2020-09-14 14:11:20